top of page
DSC00162_websize.jpg

Min metode

Jeg er uddannet fysioterapeut og vanecoach, og er aktuelt igang med en uddannelse som livs og vidensmentor. I mit faglige virker anvender jeg forskellige metoder fra alle mine uddannelser, dog er vanecoaching den jeg anvender mest i praksis, hvor de andre danner fundament for min tilgang til klienten. For mig er det vigtigt at møde klienten ligeværdigt, da klienten er ekspert i sit eget liv og i sin egen krop. Jeg kan bidrage med min viden og erfaring, så klienten og jeg i samarbejde kan arbejde hen imod det mål klienten har sat sig.

Hvad er vanecoaching?

Vanecoaching er et redskab. En metode man som sundhedsfaglig kan bruge til at hjælpe folk til enten at ændre eller at skabe vaner. Det er en specifik spørgeteknik der skal hjælpe med at afdække motivation og barrierer, samt hjælpe den sundhedsfaglige til at afdække om klienten har hindrende overbevisninger, sort/hvid tænkning eller lignende udfordringer som står i vejen for at opnå deres mål. 

 

Derudover er det en metode med en bestemt etik bag sig. Den er evidensbaseret og empatisk. Den gør op med dynamikken hvor den sundhedsfaglige er autoriteten, og i stedet mødes klient og coach i en ligeværdig relation. 

 

Hvordan kan det bruges til at hjælpe mig med at få mere bevægelse ind i min hverdag?

 

I forhold til at få mere bevægelse i sin hverdag, bruger jeg vanecoaching til at hjælpe folk til handling. Metoden lægger op til at vi tager små bæredygtige skridt i vejen mod vores større mål. I sessionen hjælper jeg klienten med at selv at udarbejde de små skridt som giver mening for klienten. Det er enormt anvendeligt og brugbart når vi taler om bevægelse, samt de vaner som kan ligge som fundament for bevægelse, som f.eks søvnvaner. 

 

Derudover bliver metoden også brugt til kost og skærmvaner – og jeg har selv brugt det i forhold til at skabe bæredygtige vaner i mit selvstændige arbejdsliv. 

 

For mig, har vanecoaching været præcis det redskab jeg følte jeg manglede, da jeg for år tilbage, stod og skulle hjælpe folk i gang med at træne i forbindelse med med kronisk sygdom. Mange oplevede bedring når træningen hos mig foregik, men så snart min klient skulle fortsætte på egen hånd efter det afsluttede forløb, så blev det svært. Dengang forsøgte jeg at hjælpe ved at komme med forslag til hvordan træningen kunne implementeres, men havde ingen redskaber til at afdække barrierer, motivation eller mindset hos klienten. 

I dag ved jeg at præcis disse elementer er grundlæggende at være bevidst om, for at kunne ændre adfærd, men dengang oplevede jeg stor frustration i ikke at kunne hjælpe folk tilstrækkeligt. 

 

I en session med mig kommer vi igennem din målsætning – dit HVORFOR du gerne vil ….. dernæst kommer vi rundt om forhindringer, motivation og til sidst det helt lavpraktiske, HVORDAN du vil gøre det. Det er ikke altid vi kommer hele vejen rundt i en session, men så fortsætter vi i den næste. 

 

Jeg er stor fan af vanecoaching, og bruger det meget, men der er også sessioner hvor jeg ikke bruger det. I de sessioner hvor der er emotionelle barrierer som skal afdækkes og tales igennem først, der venter jeg med at anvende det. 

bottom of page