top of page

Handelsbetingelser

  • VirksomhedsoplysningerVirksomheden drives af Katrin Aabling-Thomsen

Min Bevægelse CVR- nr 42927627

 

Kontakt sker via e-mail: kontakt@minbevaegelse.com

  • Priser og betaling

Priser er opgivet i danske kroner og er inklusiv moms eller lønsumsafgift alt efter gældende regler på området.

Der tages forbehold for prisstigninger løbende. 

  • Levering af ydelser

Ved køb af online ydelser som ikke er samtaler, forløb eller holdtræning, men f.eks e-bøger, webinar eller online foredrag, så sendes disse via den e-mail du har opgivet under dit køb.

Ved køb af samtaler/forløb som foregår online sendes link til zoom eller lignende tjenester hvorfra ydelsen kan leveres, på den mail du har opgivet. 

Alle rettigheder til produkter, ydelser, workshops og kurser tilhører Min Bevægelse v. Katrin Aabling-Thomsen. Udleveret materiale er kun til personligt brug og må ikke distribueres, deles eller benyttes i undervisningssammenhænge af nogen art.

Betales der ikke inden for betalingsaftalerne, sendes der en faktura hver 10. dag efter de gældende regler, hvor du pålægges rykkergebyr på 100 kr. pr. gang. Hvis betalingen ikke sker trods rykkere, overgår sagen til Inkasso.

Der kan ikke tages specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, så det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer, så er du dog mere end velkommen til at indberette problemet til kontakt@minbevaegelse.com Husk at tjekke dit spamfilter inden da.

 

  • Ansvar

Ved deltagelse på holdtræning, foregår træningen på eget ansvar, og eventuelle uheld herunder dækkes af din egen forsikring.

 

al brug af vejledning, holdtræning og coaching ydelser, samt lignende bi-ydelser, sker til enhver tid på købers eget ansvar.
I tilfælde af eventuelle skader. I tilfælde af sygdom eller lignende følgevirkninger af eventuelle forløb, eller som opstår undervejs under vejledning, er dette således på købers eget ansvar.
Det er købers eget ansvar, at informere om eventuelle helbredsmæssige udfordringer som kan påvirkes af holdtræningen. Eksemplevis skader, smerter eller andre udfordringer ift bevægeapparatet.

 

  • Returnering af varer /fortrydelse

Pengene gives tilbage hvis man fortryder sit køb inden man tager det i brug. Dette gælder ved køb af samtaler, forløb og holdtræning – dog skal fortrydelse ske senest 24 timer inden ydelsen afholdes. Det samme gælder ved afbud. Sker fortrydelse eller afbud senere end 24 timer inden at ydelsen tages i brug betales fuld pris. 

Ved fortrydelse efter at ydelsen er taget i brug, ved feks holdtræning eller forløb, er det tilladt at sælge sin plads til en anden – salget står man dog selv for – eller at udskyde ydelsen, dog maximalt 6 måneder frem. 

  • Databehandling

Virksomheden er omfattet af GDPR og der videregives derfor ingen kundeoplysninger medmindre at kunden har givet samtykke. 

  • Klagemuligheder

Har du behov for at klage vil jeg meget gerne underrettes, da det ikke er i firmaets interesse at have utilfredse kunder. Du kan sende din klage til kontakt@minbevaegelse.dk.

Du kan også sende din klage til forbrugerstyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: ec.europa.eu/consumers/odr
 

  • Kontakt

Kontakt sker via e-mail til kontakt@minbevaegelse.dk

  • Ændringer

Skulle der ske ændringer i handelsbetingelserne vil de løbende blive opdateret på hjemmesiden hvor man kan holde sig ajour www.minbevagelse.com

 

Copyright © All Rights Reserved Min Bevægelse v. Katrin Aabling-Thomsen

bottom of page